terminologjik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TERMINOLOGJIK mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me termat ose me terminologjinë; që përfshin termat e një fushe të caktuar. Përdorim i ngushtë terminologjik. Fjalor terminologjik. Leksiku terminologjik.