terminologji

Nga Wiktionary

TERMINOLOGJI f. gjuh.

  • Tërësia e termave të një fushe të shkencës, të teknikës, të artit, të jetës shoqërore etj.; tërësia e termave të një gjuhe. Terminologjia politike (teknike, shkencore). Terminologjia popullore. Zhvillimi i terminologjisë në gjuhën shqipe.