teletajp

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TELETAJP m.

  • Aparat telegrafik, që i shtyp shkronjat me makinë shkrimi të tipit me tastierë; lloj ndërlidhjeje e vendosur me aparate të tilla. Punëtorët e teletajpit. Jep (lidhet) me teletajp.