telegram

Nga Wiktionary

TELEGRAM m.

  • Njoftim ose lajm që jepet me anë të ndërlidhjes telegrafike; fletë që përmban këtë njoftim a lajm. Telegram përshëndetjeje (urimi, falënderimi). Kanë ardhur letra e telegrame. Bëj (dërgoj, marr) një telegram. Njoftoj (lajmëroj) me telegram.