telefonik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TELEFONIK mb.

  • 1. Që ka të bëjë me telefonin; që i përket telefonit, i telefonit; që shërben për ndërlidhjen me anë të telefonit. Aparat telefonik. Central telefonik. Shtyllat telefonike. Vija telefonike. Rrjeti telefonik. Kabinë telefonike.
  • 2. Që bëhet me anë të telefonit, që jepet me telefon. Bisedim telefonik. Ndërlidhje telefonike. Lajmërim telefonik. Njoftime (të dhëna) telefonike.