telefoni

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Telefoni është një instrument për telekomunikim që transmeton zërin nëpërmjet sinjalit elektrik.