telefoni

Nga Wiktionary

Telefoni është një instrument për telekomunikim që transmeton zërin nëpërmjet sinjalit elektrik.