tejkaloj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TEJKALOJ kal.

  • 1. Bëj me shumë nga ç'më është caktuar në një punë, në një detyrë etj., i kaloj parashikimet; kapërcej normën e vendosur, afatin e caktuar, caqet e diçkaje etj. Tejkaluan normën. E tejkaloi shpejtësinë e lejuar.
  • 2. Kaloj me një mjet udhëtimi para një mjeti tjetër, lë prapa një automobil, një biçikletë etj.