tapi

Nga Wiktionary

TAPI f.

  • Dokument zyrtar, që i jepet dikujt për të vërtetuar të drejtën e tij të pronës mbi një shtëpi, mbi një truall etj. Tapia e shtëpisë (e tokës). Firmosi tapinë. U dha (u ndau) tapitë.
  • Nuk e ka marrë (s'e ka) me tapi nuk e ka marrë diçka që ta mbajë përgjithmonë.