Jump to content

tërheqje

Nga Wiktionary

TËRHEQJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve TËRHEQ, TËRHIQEM. Tërheqja e parmendës. Tërheqja e të hollave. Tërheqja e mallrave. Tërheqja e padisë. Tërheqja e mendimit (e gjykimit) të masës. Makina e tërheqjes.
  • 2. usht. Zhvendosja e trupave në mënyrë të organizuar nga një vijë më e përparuar në një vijë tjetër më prapa për t'i ruajtur nga kundërshtari ose për qëllime të tjera taktike. Tërheqja dhe sulmi.
  • 3. fiz. Rëndesë forca tërheqëse e një trupi a grimce. Tërheqja molekulare. Ligji i tërheqjes. Forca tërheqjeje. Fusha e tërheqjes. Qendra e tërheqjes.