syplasur

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SYPLASUR mb. keq.

  • 1. Që nuk shikon mirë nga sytë ose që nuk tregon kujdes kur bën diçka; si mallk. që i plaçin sytë. Nuk e sheh, more syplasur!
  • 2. Që gënjehet lehtë; që nuk dallon të mirën nga e keqja a mikun nga armiku, sylesh.
  • 3. shih SYKEQ,~E.
  • 4. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit. Ç'na bëri, syplasuri!