sur

Nga Wiktionary

SUR m. kryes.

  • Mis (me kuptimin 2). Ka sure të bukura.