supozoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUPOZOJ kal. dhe jokal. libr

  • 1. E quaj si të vërtetë diçka që e marr si pikënisje për të provuar një hipotezë, e zë se. Supozojmë se A është e barabartë me B.
  • 2. E marr me mend diçka si të mundshme a të vërtetë pa mundur të jap një gjykim të prerë për të; besoj; dyshoj se. Supozonte se aty kishte ekzistuar një vendbanim i lashtë. S'ka ndonjë arsye për të supozuar një gjë të tillë.