suplementar

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUPLEMENTAR mb. libr.

  • 1. Që jepet a shërben si shtesë për ta plotësuar diçka, për ta përmirësuar ose për ta ndihmuar që të zhvillohet me shpejt; plotësues. Ushqim suplementar. Plehërimi suplementar i tokës. Financim suplementar i kulturës.
  • 2. Që bëhet mbi planin e parashikuar ose të zakonshëm. Punë suplementare. Orë (punë) suplementare. Shpenzime suplementare.