superstrukturë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUPERSTRUKTURË f.

  • 1. filoz. Tërësia e pikëpamjeve politike, juridike, filozofike, morale, estetike, fetare të shoqërisë dhe institucionet politike, juridike etj., që u përgjigjen këtyre pikëpamjeve dhe që lindin mbi bazën e rendit ekonomik, të marrëdhënieve në prodhim të një shoqërie të caktuar. Baza dhe superstruktura e shoqërisë. Revolucionarizimi i superstrukturës socialiste. Roli veprues (aktiv) i superstrukturës.
  • 2. tek. Pjesa e sipërme e një ndërtimi; ajo që është ndërtuar sipër diçkaje. Superstruktura e rrugës (e urës).