super

Nga Wiktionary

SUPER- fjalëform. libr.

  • Parashtesë me të cilën ndërtohen fjalë që shënojnë diçka që ndodhet mbi diçka tjetër, diçka të cilësisë më të lartë, diçka më të fundit, më të fuqishme ose diçka që i kalon caqet e zakonshme, të nevojshme a të lejueshme etj.; mbi; p.sh. superfuqi, supermodern, superstrukturë etj.