sugjestionoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUGJESTIONOJ kal.

  • 1. Ndikoj mbi vullnetin, mbi mendimet e ndjenjat e dikujt, që të veprojë a të ndiejë ashtu si dua unë. Sugjestionon fëmijët.
  • 2. mjek. Veproj mbi botën psikike të njeriut me metoda të posaçme për qëllime mjekimi. E sugjestionoi me anë të hipnozës.