suficit

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUFICIT m. fin.

  • 1. Të holla që dalin të tepërta në krahasim me vlerën e mallrave të shitura; mall i tepërt në krahasim me sasinë që duhet; kund. deficit. Doli suficit. Mënjanojnë deficitet dhe suficitet.
  • 2. Teprica e të ardhurave kundrejt shpenzimeve në buxhet. Realizimi i buxhetit me suficit.