subvencionoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUBVENCIONOJ kal. fin.

  • I jap të holla një dege të ekonomisë, një institucioni, një organizate etj. për t'i ndihmuar e për t'u lehtësuar veprimtarinë; mbaj me subvencione. E subvencionon me të holla. E subvencionon çdo vit. Subvencionojnë bujqësinë.