stop

Nga Wiktionary

STOP pasth. bised.

  • Përdoret si komandë a si sinjal me kuptimin: ndalo!, qëndro në vend! Krahu i djathtë, stop!
  • Bëri stop në vend e ndaloi plotësisht e menjëherë lëvizjen, nuk bëri më asnjë hap përpara.