stilistik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STILISTIK mb. gjuh., let.

  • 1. Që ka të bëjë me stilin, i stilit. Ngjyrime (veçori) stilistike. Shtresimi stilistik. Mjetet stilistike. Sinonime stilistike. Figurat stilistike. Norma stilistike. Shënimet stilistike në fjalor.
  • 2. Që ka të bëjë me stilistikën, që lidhet me stilistikën.