stereometri

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STEREOMETRI f.

  • Pjesë e gjeometrisë, që studion figurat dhe trupat gjeometrikë në hapësirë; lënda që jep njohuritë e nevojshme të kësaj pjese në shkollë; bised. teksti që përmban këtë lëndë. Libri i stereometrisë. Ushtrimet e stereometrisë. Mori dhjetë në stereometri.