standardizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STANDARDIZOJ kal.

  • 1. Vendos një standard të caktuar për prodhimin e diçkaje; prodhoj sipas një standardi. I standardizuan mallrat (pjesët e ndërrimit). Standardizuan armatimin (pajisjet).
  • 2. fig. mospërf. E bëj diçka që kërkon punë krijuese sipas një kallëpi të caktuar, duke përsëritur mekanikisht po ato mënyra, forma, metoda etj. I standardizuan metodat (format) e punës. Kapitalistët e kanë standardizuar prodhimin e filmave.