stabilizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STABILIZOJ kal.

  • 1. libr. E bëj diçka të qëndrueshme duke mënjanuar çrregullimet dhe lëkundjet e panevojshme a të dëmshme; vendos një gjendje të qëndrueshme. I stabilizoi çmimet. E stabilizoi gjendjen.
  • 2. E sjell në gjendje të qëndrueshme një dukuri ose një madhësi që lëkundet. Stabilizon temperaturën (tensionin, rrymën).
  • 3. I gjej dikujt një vend të përhershëm për të jetuar a punuar.