stërzgjat

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STËRZGJAT kal.

  • 1. E zgjat së tepërmi një punë, një çështje etj.; e bëj me shumë vonesë diçka, e shtyj pa fund. I stërzgjat gjërat. E stërzgjatën dorëzimin e ndërtesës.
  • 2. Them ose shkruaj diçka me shumë fjalë e në mënyrë tepër të hollësishme, e zgjat sa e teproj një bisedë a diçka të shkruar.