stërlashtë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

STËRLASHTË mb.

  • 1. Shumë i lashtë; shumë i vjetër; që i përket një kohe shumë të lashtë. Tokë e stërlashtë. Legjenda të stërlashta. Gjuhë e stërlashtë. Vegël e stërlashtë.
  • 2. Shumë i moshuar, shumë i lashtë në moshë. Plak i stërlashtë.
  • 3. mospërf. Shumë i vjetruar nga përdorimi etj. Një bravë e stërlashtë.