spore

Nga Wiktionary

SPORE f. kryes. biol.

  • 1. Kokrriza shumë të vogla të disa bimëve farëzhveshura si kërpudhat, myku etj.; me të cilat bëhet shumëzimi i tyre. Bimë që shtohen me spore.
  • 2. Qeliza të veçanta të disa mikroorganizmave, të rrethuara nga një cipë dhe me qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve të këqija. Sporet e bacileve (e mikrobeve).