spekulues

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SPEKULUES mb.

  • 1. Që merret me spekulime; që nxjerr fitime me anë të spekulimit. Ndërmarrje spekuluese (kapitaliste). Çmime spekuluese. Tregu privat spekulues.
  • 2. si em. ~, ~I m. ~, ~IT. Spekulator. Lufta kundër spekuluesve privatë.