specializohem

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SPECIALIZOHEM vetv.

  • 1. Marr njohuri të posaçme e të thelluara në një degë të shkencës a të teknikës ose fitoj shprehi të veçanta në një mjeshtëri, përgatitem si specialist në një fushë të ngushtë. Është specializuar për pemëtari (për bletari). U specializua për sëmundjet e veshëve (për radiologji).
  • 2. vet. veta III. Merret me një degë të veçantë ose kryesisht me nxjerrjen a me përpunimin e një lloji të caktuar prodhimi. Është specializuar për rritjen e pambukut.
  • 3. Pës. e SPECIALIZOJ.