special

Nga Wiktionary

SPECIAL mb.

  • 1. Që dallohet për diçka të jashtëzakonshme, i veçantë; kund. i zakonshëm. Në kushte speciale.
  • 2. Që është i caktuar a që bëhet posaçërisht për dikë a për diçka, i posaçëm; kund. i zakonshëm. Repart special. Makinë (enë) speciale. I dërguar (korrespondent) special.
  • 3. Që lidhet me një degë të veçantë e të ngushtë të shkencës a të teknikës; kund. i përgjithshëm. Term special. Lëndë speciale. Studime speciale.
  • 4. Që është i një cilësie të veçantë, më të lartë se të tjerët; që bën punë të një cilësie të veçantë a nxjerr nga duart sende me cilësi më të lartë se të tjerët. Duhan special. Rrobaqepësi speciale.