sonatë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SONATË f. muz.

  • Vepër muzikore për një ose dy vegla, e përbërë prej tri ose katër pjesësh me kohë të ndryshme dhe me një ndërtim të posaçëm të temave. Sonatë për piano. Sonatë për violinë e piano.