social

Nga Wiktionary

SOCIAL mb.

  • Shoqëror. Revolucion social. Mjedisi social. Përbërja sociale. Dukuri sociale.
  • Asistenca sociale hist. organizëm i ngritur në vitet fill pas Çlirimit për të ndihmuar të dëmtuarit nga lufta dhe shtresat e varfra. Ushqimi social shih tek USHQIM,~I.