smilar

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SMILAR m.

  • 1. Shufër e gjatë hekuri me majë si daltë, që përdoret për të shpuar vrima a për të gdhendur gurin, mermerin etj.; daltë hekuri me bisht druri që përdoret për të gdhendur, për të çelur vrima etj. Gdhend me smilar.
  • 2. fig. Mjeshtëria, tërësia e mjeteve dhe e mënyrave që përdor një krijues në fushën e artit e të letërsisë për të krijuar e lëmuar veprën e vet artistike. Smilar i hollë (i mprehtë). Smilari krijues. Smilari i artistit.