skerco

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SKERCO f. muz.

  • Pjesë e shkurtër muzikore për vegla, me ritëm të shpejtë dhe të gjallë; kohë e një pjese të madhe muzikore, që ka ritëm të shpejtë. Skerco simfonike (e simfonisë, e sonatës). Luajti një skerco.