skape

Nga Wiktionary

SKAPE f. bised.

  • 1. Majë mali; pjesa më e lartë e një mali; kulmare. Në skape të malit.
  • 2. fig. Shkalla më e lartë e diçkaje, kulm. Në skape të gëzimit.