sistemor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SISTEMOR mb. libr.

  • 1. Që ka të bëjë me sistemin e brendshëm të diçkaje; që i ka pjesët përbërëse të lidhura ngushtë e në mënyrë të ndërsjellë ndërmjet tyre dhe të kushtëzuara njëra nga tjetra, që përbën një sistem. Lidhje sistemore. Karakteri sistemor i gjuhës.
  • 2. Sistematik.