sistemoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SISTEMOJ kal.

  • 1. Vë në rregull diçka; vë çdo gjë në vendin e vet. Sistemoi librat (dokumentet). Sistemoi veglat në vendin e punës. Sistemoi shtëpinë.
  • 2. I bëj punimet e rregullimet e nevojshme diçkaje për ta sjellë në gjendjen e duhur. E sistemuan rrugën.
  • 3. I përmbledh, i lidh dhe i vë në një sistem, sistematizoj (dijet, të dhënat etj.). Sistemon dijet (njohuritë).
  • 4. E rregulloj dikë në një punë, në një shtëpi, etj. sipas nevojës e kërkesave. E sistemuan në punë. I sistemuan të gjithë në lagjen e re. Sistemuan të porsaardhurit.