sirtar

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIRTAR m.

  • Arkë e vogël me dorezë që futet e nxirret në një tryezë a në një orendi tjetër dhe që shërben për të mbajtur mbyllur gjëra të ndryshme; syzë. Sirtari i tryezës. Sirtarët e dollapit. Tryezë me katër sirtarë. Doreza e sirtarit. Hap (mbyll) sirtarin. E vuri (e mbylli) në sirtar. E nxori nga sirtari. Kërkon nëpër sirtarë.
  • E futi (e vuri) në sirtar diçka keq. e la pa zgjidhur një punë a një çështje që ia kishte paraqitur dikush me shkrim.