sipërvendosje

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIPËRVENDOSJE f.

  • 1. Vendosje e një gjëje mbi një tjetër.
  • 2. fiz. Prania e disa forcave të ndryshme fizike të ndërthurura në një pikë të vetme të hapësirës. Sipërvendosja e shumë fushave magnetike. Sipërvendosja e gjendjeve të baraspeshës. Sipërvendosje e lëvizjeve të vogla.