sipëri

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIPËRI f.

  • Të qenët mbi këdo a mbi gjithçka tjetër në një shkallëzim cilësish ose vlerash, epërsi. Ka sipëri të plotë. Shkalla krahasore e sipërisë. gjuh. një nga shkallët e krahasimit të mbiemrave e të ndajfoljeve, kur tiparet e sendeve që krahasohen janë në një shkallë më të lartë se ato të sendeve me të cilat krahasohen ose kur veprimi i shprehur nga folja kryhet në një shkallë më të lartë se një veprim tjetër.