sinus

Nga Wiktionary

SINUS m. mat.

  • Një nga funksionet trigonometrike që në rastin e një këndi të ngushtë (të trekëndëshit kënddrejtë) është raporti i katetit përballë me hipotenuzën. Sinusi i një këndi. Rritet (zvogëlohet) sinusi.