sintetizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SINTETIZOJ kal.

  • 1. Përmbledh me anë të sintezës; përgjithësoj dhe paraqit përmbledhtazi anët më të rëndësishme dhe më themelore; kund. analizoj. Vepër që sintetizon historinë tonë.
  • 2. Prodhoj diçka me anë të sintezës kimike. Sintetizon yndyrat.