sintaksor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SINTAKSOR mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me sintaksën, i sintaksës; që shihet nga ana e sintaksës. Marrëdhënie (lidhje) sintaksore. Ndërtimi (funksioni) sintaksor. Analizë sintaksore. Huazime sintaksore.