sinkronizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SINKRONIZOJ kal. spec.

  • 1. Bëj që të ndodhin a të zhvillohen në të njëjtën kohë dy a më shumë veprime ose dukuri të ndryshme; vë në sinkroni dy ose më shumë dukuri a gjëra. Sinkronizon lëvizjet e duarve me të këmbëve.
  • 2. Bëj që të përputhen me saktësi figurat me zërin përkatës të një filmi a të një programi të televizionit. Sinkronizojnë zërin.