simpatizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIMPATIZOJ kal.

  • 1. Ndiej simpati për dikë, e pëlqej dikë, e dua. Simpatizojnë njëri-tjetrin.
  • 2. Miratoj dhe përkrah idetë, idealet e qëllimet e një lëvizjeje shoqërore, politike etj. Simpatizonin Lëvizjen Nacionalçlirimtare.