simpatik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIMPATIK mb.

  • 1. Që të ngjall ndjenjën e simpatisë, që të bën për vete, që të tërheq me vetitë e tij; kund. antipatik. Njeri simpatik.
  • 2. Që është i hijshëm e tërheqës nga pamja; i këndshëm. Vajzë simpatike. Me fytyrë simpatike.
  • 3. fiziol. Që ka të bëjë me një pjesë të sistemit nervor vegjetativ. Nervat simpatike. Sistemi nervor simpatik.
  • Bojë simpatike lëng pa ngjyrë, që bëhet i dukshëm vetëm pasi të ngrohet dhe që përdoret për të shkruar diçka të fshehtë.