simotër

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIMOTËR f.

  • Gazetë, revistë, ndërmarrje, kooperativë etj., që ushtron një veprimtari të njëjtë ose të ngjashme me një tjetër. Gazeta (revista) simotra. Ndërmarrje simotra. Miniera (kooperativa) simotra. Simotra jonë shkruante se...