simetri

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIMETRI f.

  • 1. Vendosja e pjesëve të një tërësie në mënyrë të atillë që të kenë përputhje të plotë madhësie, trajte, përmasash etj. në lidhje me një pikë, me një bosht ose me një rrafsh. Simetri boshtore (qendrore). Simetria e figurave gjeometrike. Simetria e lules. Simetria e trupit. Boshti i simetrisë. Rregullat e simetrisë. Ka simetri. Prishet simetria.
  • 2. Rregullsi në vendosjen a ndërthurjen e gjërave në mënyrë të caktuar, duke ruajtur disa përpjesëtime e masa; harmoni përpjesëtimesh. Vendos tablotë me simetri.