silos

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SILOS m.

  • 1. Depo e madhe katërkëndëshe ose si kullë e rrumbullakët, që përdoret për grumbullimin e për ruajtjen e drithërave ose të lëndëve të copëzuara a si pluhur. Siloset e drithit. Silos betoni. Silosi i fabrikës së çimentos.
  • 2. Gropë ose kullë për silazhin. Silos mbi tokë. Silos në trajtë grope.