sigël

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIGËL f. zyrt.

  • 1. Shkurtim i një ose i më shumë fjalëve që shënojnë një emër të përveçëm a një emërtim tjetër. Sigla Pr. (Prezë). Sigla Elb. (Elbasan)
  • 2. Trajta e shkurtuar e emrit të një njeriu që vihet në fund të një shkrese a të një dokumenti për ta kaluar që të nënshkruhet përfundimisht. I vë siglën.