shkurtabiq

Nga Wiktionary

SHKURTABIQ mb. mospërf.

  • 1. Që e ka trupin shumë të shkurtër, shkurtalaq. Burrë shkurtabiq. Grua shkurtabiqe.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.